Niekiedy morfina powoduje świąd skóry

Niekiedy morfina powoduje świąd skóry, szczególnie nosa. Może także sporadycznie wywoływać reakcję anafilaktyczną lub inne rodzaje alergii, od omdlenia do wstrząsu anafilaktycznego z dychawicą oskrzelową, wywołaną uwalnianiem histaminy. Morfina pobudza glikogenolizę i podwyższa poziom cukru we krwi.

UKŁAD GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH. Morfina pobudza wydzielanie tylnego płata przysadki mózgowej i rdzenia nadnerczy, powodując wzrost poziomu hormonu antydiu- retycznego i katecholamin.

WYDALANIE MORFINY. Niewielka ilość ulega zmetabolizowaniu w wątrobie. Reszta jest po związaniu chemicznym wydalana przez przewód pokarmowy oraz nerki.Obecna jest w ślinie, pocie i mleku matki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>