Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – powołany mocą ustawy sejmowej w 1989 roku. Dominującą formą działalności statutowej Narodowego Funduszu jest finansowe wspomaganie inwestycji w zakresie ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej przez udzielanie pożyczek na zasadach niskoprocentowego kredytu bankowego. Wspomaga również w formie dotacji edukację ekologiczną, ochronę przyrody, opracowywanie programów wdrożeniowych i ekspertyz oraz częściowo prace geologiczne i górnicze. Jest współzałożycielem i głównym akcjonariuszem Banku Ochrony Środowiska.

Obszary ekologicznego zagrożenia – tereny koncentracji największych i najbardziej uciążliwych źródeł zanieczyszczeń środowiska.

Oksydoreduktazy – enzymy katalizujące reakcje odłączania atomów wodoru od cząsteczek substratu i przenoszenia tych protonów oraz elektronów na ich akceptory lub enzymy katalizujące przyłączenie atomów tlenu do cząsteczek substratu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>