Napięcie prądu

Napięcie prądu jest analogiczne do różnicy ciśnień. Dwa punkty w obwodzie elektrycznym posiadają różnicę potencjałów wynoszącą 1 wolt, gdy podczas przepływu między nimi 1 kulomba wyzwala się energia równa 1 dżulowi.

Opór przepływu prądu mierzony jest w omach. Stosunek napięcia na końcach przewodnika do natężenia prądu płynącego przez ten przewodnik jest wielkością stałą i stanowi jego opór (prawo Ohma).

Prąd stały jest wyładowaniem spowodowanym przez kontakt dwóch różnych materiałów. Przy wyładowaniu podczas kontaktu z przewodnikiem powstaje iskra elektryczna o wysokiej temperaturze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>