Na skutek skażenia powietrza i gleby w Polsce

Na skutek skażenia powietrza i gleby w Polsce występuje coraz mniej grzybów. Obserwuje się wyraźną odwrotną korelację między obfitością i różnorodnością grzybów a stężeniem związków azotu i siarki w powietrzu. Ginięcie grzybów powoduje ujemne skutki dla całego lasu, gdyż są one symbiontami dla roślin. W następstwie braku mikoryzy, czyli współżycia grzybów z podłożem, na którym rosną, ginie wiele drzew. A jeżeli zginą drzewa, to jak długo będzie mógł przeżyć człowiek?

W sektorze polskiego leśnictwa podejmowane są przedsięwzięcia, które mają w sposób korzystny oddziaływać na stan środowiska i zdrowie społeczeństwa. Dotyczą one:

-1) ograniczenia stosowania pestycydów do ochrony lasów, 2) ekologizacji gospodarki leśnej w celu złagodzenia niekorzystnych zmian powstających w ekosystemach leśnych wskutek zanieczyszczenia atmosfery,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>