Monitoring

Monitoring – system obserwacji i kontroli stanu środowiska lub jego części składowych, ostrzegający przed niepomyślnymi zmianami zachodzącymi w środowisku, prowadzony dla potrzeb gospodarczych, społecznych, zdrowotnych i innych.

Mutacja – dziedziczna zmiana genotypu, wynika ze zmiany sekwencji aminokwasów, wchodzących w skład kwasu deoksyrybonukleinowego. Mutacje mogą następować pod wpływem czynników mutagennych, znajdujących się w zanieczyszczonym środowisku (radionuklidy, metale ciężkie, diok- syny). Są to zmiany na ogół niekorzystne, powodujące niedorozwój, nowotwory.

Mutageny – wszelkie czynniki fizyczne i chemiczne wywołujące w organizmach żywych zmiany dziedziczne (mutacje).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>