METYLO-DOPA

METYLO-DOPA. Jest inhibitorem dekarboksylazy, niezbędnej do biosyntezy adrenaliny i noradrenaliny. Powoduje zmniejszenie zapasów noradrenaliny. Działanie uboczne obejmuje obrzęk błony śluzowej nosa, depresję psychiczną, kolkę jelitową, biegunki.

BLOICERY RECEPTORÓW ALFA-ADRENERGICZNYCH. Fenoksybenzamina i fentola- mina są blokerami zbyt silnymi, aby stosować je w leczeniu nadciśnienia samoistnego. Z . powodu braku antagonistów i często występującego działania ubocznego środki te nie są stosowane w terapii nadciśnienia.

BLOICERY RECEPTORÓW BETA-ADRENERGICZNYCH. Utrudniają inotropową i chro- motropową odpowiedź serca. Po ich zastosowaniu anestezję należy prowadzić bardzo ostrożnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>