METODY UŚMIERZANIA BÓLU35:

-1. Nienarkotyczne środki przeciwbólowe, np. aspiryna, fenacetyna, paracetamol, kodeina. Nie należy stosować ich przez dłuższe okresy, ponieważ mogą wywoływać martwicę mięśni brodawkowatych serca, śródmiąższowe zapalenie nerek36, uszkodzenie wątroby.

Tabela 2. NARKOTYCZNE ŚRODKI PRZECIWBÓLOWE (dawki w mg).ALKALOIDY OPIUM: morfina (10), kodeina (30) 2. Narkotyczne środki przeciwbólowe. Ostatnie doniesienia zalecają uśmierzanie bólu przy minimalnym obniżeniu świadomości. Najlepsze efekty osiąga się, stosując 2 mg leworfanolu lub 100 mg petydyny. Inne leki są mniej skuteczne, choć 10 mg oksyko- donu, 20 mg pentazocyny i 10 mg morfiny wywierają także pożądany efekt87.

-3. Blokada dośrodkowych impulsów bólowych przy zastosowaniu metod analgezji miejscowej, jak np. wysoka analgezja zewnątrzoponowa, blokady nerwów międzyżebrowych88.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>