METODA ODDECHU ZWROTNEGO

-3. METODA ODDECHU ZWROTNEGO79’80’81 •82. Metody z użyciem oddechu zwrotnego pozwalają na uniknięcie nakłucia tętnicy. Podczas oddychania gazem w układzie zamkniętym dochodzi do szybkiego wyrównania pomiędzy tym gazem a mieszaną krwią żylną. Jest to zasada, na której opiera się opisywany sposób. Wyrównanie prężności pomiędzy gazem a krwią zachodzi w czasie 20 sekund (tj. mniej niż czas krążenia), zakładając, że różnica stężeń nie była zbyt duża.

Metoda Ccmpbella i Howellc79. Pacjent oddycha przez 90 sekund do zbiornika zawierającego i-5 1 tlenu. Po 2-ro.inutowym odpoczynku oddycha ponownie zawartością worka (zbiornika) przez dalsze 20 sekund (lub 5 oddechów). Zawartość dwutlenku węgla w zbiorniku mierzy się następnie za pomocą zmodyfikowanego aparatu Haldane’a.

Aby obliczyć Pco2, uzyskany wynik trzeba porównać z liczbą 713 mm Hg, tj. 95,1 kpa (jest to suma prężności gazu w powietrzu wydechowym po odjęciu prężności pary wodnej). Tętnicza prężność COL, jest o 6 mm Hg (0,80 kPa) niższa niż prężność w mieszanej krwi żylnej. Opisano również wiele innych prostych aparatów do pomiaru COj88.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>