METODA INTERPOLACJI

METODA INTERPOLACJI. W tej mikrometodzie Pco2 mierzy się za pomocą aparatu mikro Astrupa. Wartość Pcos odczytuje się z nomogramu Siggaarda-Andersena.

POŚREDNIE METODY POMIARU. W metodach tych do badania używa się próbek, gazów wydechowych. 1. POWIETRZE KONCOWOWYDECHOWE. Dwutlenek węgla może być mierzony z tych próbek przy użyciu aparatu Haldane’a lub Dragera albo sposobem kolorymetrycznym.

-2. POMIAR CIĄGŁY. Metoda ta wymaga odpowiednich analizatorów, reagujących na zmiany prężności dwutlenku węgla w jednym cyklu, oddechowym. Ötosuje się tutaj np. analizatory działające na zasadzie podczerwieni. Fizyczne metody analizy gazowej mogą być specyficzne lub niespecyficzne, w zależności od rodzaju badanego gazu. Metody niespecyficzne opierają się na pomiarze gęstości gazu, przewodnictwie cieplnym, wskaźniku refrakcji, szybkości pjzewodzenia fali głosowej, lepkości i przewodnictwie magnetycznym78.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>