METABOLIZM LOTNYCH ŚRODKÓW ANESTETYCZNYCH»

Lotne anestetyki “szybko są usuwane z organizmu przez płuca. Najprawdopodobniej nie są one metabolizowane w czasie krótkiej ekspozycji. Przy ciągłym podawaniu środków anestetycznych przeważająca ich ilość trafia do narządów nie biorących aktywnego udziału w ich metabolizmie. Jest faktem oczywistym, że w niektórych narządach znaczna część docierającego tam środka anestetycznego ulega przemianie do C02 i metaboli-

tów wydalanych z moczem. Eksperymenty z użyciem znakowania substancjami radioaktywnymi wykazały, że metabolizmowi ulega 1,5-12% dostarczonej dawki.

Uważa się, iż przemiana ta odbywa się w mikrosomach, a w wielu reakcjach bierze’ udział zredukowany fosforan dwunukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NADPH), ko- faktor odpowiedzialny za przenoszenie jonu wodorowego. Metabolizm nie odgrywa dużej roli w powrocie pacjenta do przytomności, jednakże wskazuje na aktywność biochemiczną dostarczając informacji o sposobie działania środków anestetycznych i o ich toksyczności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>