Melioracja

Melioracja – ogól zabiegów technicznych, których celem jest poprawa właściwości gleby, głównie przez regulację stosunków wodnych. W melioracji stosowanej dla potrzeb rolnictwa rozróżnia się meliorację wodną, agrotechniczną i fitotoksyczną. W Polsce w wyniku niewłaściwie przeprowadzonych melioracji nastąpiło pogorszenie się bilansu wodnego (56% powierzchni meliorowanych).

Metale śmierci – pierwiastki trujące, do których zalicza się ołów, rtęć, kadm i beryl. Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska – obchodzony 5 czerwca na pamiątkę obrad Konferencji Sztokholmskiej.

Międzynarodowy Dzień Ziemi – inicjatywa zrodzona w USA. 22 kwietnia każdego roku na całym świecie odbywają się różne imprezy służące popularyzacji edukacji ekologicznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>