Małe dawki dożylne

-6. Dla złagodzenia bólu w zakrzepie naczyń wieńcowych. Powoduje wzrost ciśnienia krwi, bez morfinopodobnego wpływu na stosunek objętości przestrzeni martwej do objętości oddechowej ani na tlenowy gradient pęcherzykowo-włośniczkowy82.

-7. Małe dawki dożylne mogą być przydatne w zwalczaniu bólu po urazach głowy83.Produkowany w ampułkach po 1 i 2 ml (30 mg w 1 ml).Oksymorfon (hydroxydihydromorphinone, Numorphan). Chemicznie podobny do morfiny. Narkotyczny środek przeciwbólowy o działaniu morfinopodobnym. Może powodować lekozależność. Siła działania przeciwbólowego: morfina: leworfan: oksymorfon = = 1:5:10. N-allilowa pochodna jest silnym antagonistą narkotyków (Nalokson)84.

Kwaśny winian dekstromoramidu (Palfium). Środek przeciwbólowy o działaniu podobnym do morfiny, dwukrotnie od niej silniejszy. Dawka doustna 5 mg, domięśniowa 5-10 mg. Działa słabo nasennie. Może być stosowany doustnie86.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>