MAC

MAC stanowi skrót terminu ,,minimalne stężenie anestetyczne”, nie zaś „minimalne stężenie pęcherzykowe” (przyp. red. poi.).

-2. WENTYLACJA PĘCHERZYKOWA. Wdychany gaz anestetyczny natychmiast jest rozcieńczany przez powietrze w czynnościowej pojemności zalegającej. Dopiero po wielu oddechach jego stężenie w powietrzu pęcherzykowym osiąga wartość stężenia wdychanego. U zdrowego badanego, przy zastosowaniu układu bezzwrotnego równowaga następuje po olt. 3 minutach. Osiągnięcie równowagi można przyspieszyć przez zwiększenie wentylacji pęcherzykowej. Przez głębsze oddechy skraca się więc czas wprowadzenia do znieczulenia, a wydłuża je, gdy ma miejsce oddech zwrotny, depresja od-dychania lub niedrożność dróg oddechowych.

-3. WSPÓŁCZYNNIK ROZDZIAŁU GAZ/KREW. Współczynnik rozdziału danej substancji wyraża stosunek stężeń po obu stronach błony dyfuzyjnej lub granicy faz, po osiągnięciu stanu równowagi. W istocie stężenie środka anestetycznego w pęcherzyku nie osiąga wartości jego stężenia wdechowego, z powodu stałej dyfuzji cząsteczek gazu z pęcherzyków do krwi płucnej. Istotne znaczenie ma rozpuszczalność anestetylcu we krwi. Przybliżone waTtości współczynników rozpuszczalności wynoszą:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>