LEKOZALElNOSC

-3. LEKOZALElNOSC: psychiczna i fizyczna. 4. INNE DZIAŁANIA: wzmaga wydzielanie katecholamin i uwalnianie histaminy. Działa antycholinergicznie.

FARMAKOLOGIA MORFINY. Morfina bezpośrednio obniża przemianę materii. Wywiera głównie działanie na ośrodkowy układ nerwowy, układ oddechowy i jelita. Struktura chemiczna została poznana w r. 1952. Gates i Tschudi uzyskali morfinę drogą syntezy chemicznej44. Podobnie jak kodeina, morfina spokrewniona jest z fenantrenem i piperydyną. Grupa tych leków działa skutecznie przeciwbólowo, słabiej zaś rozluźnia mięśnie gładkie. Papaweryna spokrewniona jest z benzyloizochinoliną i podobnie jak jej pochodne jest słabym środkiem przeciwbólowym, lecz silnym środkiem rozkurczowym. Morfina może uwalniać z tkanek histaminę i 5-hydroksytryptaminę (zdarzają się bąble po przedoperacyjnej iniekcji tego leku). Podana doustnie wykazuje stosunkowo słabe działanie z powodu szybkiego wiązania i inaktywacji przez enzymy wątroby i nabłonka jelit, jednak w przewlekłym bólu stosuje się ją doustnie w dawce do 100 mg co 4 godziny45.

OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY. Morfina podwyższa próg bólu, podnosi nastrój, zazwyczaj wywołuje euforię z przyjemną sennością. Skuteczniej działa w przypadkach tępego, stałego bólu niż w bólu ostrym o charakterze napadowym. Działanie jest efektywniejsze, jeżeli lek podany jest przed wystąpieniem bólu niż w trakcie jego trwania. Przy wysokich dawkach morfiny można wykonywać zabiegi chirurgiczne, lecz dochodzi wówczas do głębokiej depresji ośrodka oddechowego. Doprowadza do lekoza- leżności. Rzadko wywołuje niepokój i podniecenie (podobnie jak u koni i kotów) doprowadzające do dysforii. Działa hamująco na ośrodek oddechowy. Sporadycznie wzmaga odruchy rdzeniowe. Działa antycholinergicznie. Podwyższa ciśnienie płynu mózgo- wo-rdzeniowego z powodu wzrostu Pco2- Podana dożylnie działa szybciej, lecz krócej niż podana domięśniowo. Jest słabym środkiem przeciwdrgawkowym. Skraca czas snu paradoksalnego (szybkich ruchów gałek ocznych).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>