Leki wpływające na odpowiedź układu współczulnego

Leki wpływające na odpowiedź układu współczulnego. Hipotensyjne działanie leków polega na zmniejszeniu napięcia, ścian naczyń obwodowych. Działanie to nasila się pod wpływem anestezji, szczególnie w połączeniu z nagłą zmianą pozycji, uniesieniem głowy, użyciem środków blokujących zwoje nerwowe, nagłym krwotokiem itp. Szczególną ostrożność należy zachować przy stosowaniu analgezji podpajęczynówkowej i zewnątrz- oponowej.

ŚRODKI BLOKUJĄCE ZWOJE. Blokują zwoje współczulne powodując spadek ciśnienia krwi. GUANETYDYNA (ISMELINA) powoduje ubytek noradrenaliny w okolicach związanych z adrenergicznym funkcjonowaniem nerw’ów, lecz równocześnie blokuje przenoszenie, zanim jeszcze dojdzie do znaczniejszego ubytku.

PREPARATY RAUWOLFIA SERPENTINA. Nazwa pochodzi od nazwiska Leonarda Rauwolfa, lekarza i botanika żyjącego w XVI wieku. Rezerpina, tradycyjny lek hinduski, opisana w 1952 r. przez R. W. Wilkinsa z Bostonu, stała się pierwszym współczesnym trankwilizerem. Działanie jej polega na zmniejszaniu w mózgu i całym organizmie zapasów katecholamin (adrenaliny, noradrenaliny i 5-hydroksytryptaminy). Po zaprzestaniu terapii działanie leku trwa jeszcze przez 2 tygodnie. Działanie uboczne obejmuje obrzęk błony śluzowej nosa, wzmożone wydzielanie śliny, przyrost masy . ciała oraz depresję psychiczną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>