LEKI STOSOWANE W PREMEDYKACJI:

-1. LEKI USPOKAJAJĄCE: np. barbiturany, benzodwuazepiny, fenotiazyny itp. W gorącym klimacie pacjenci są z powodu obniżonej podstawowej przemiany materii bardziej wrażliwi na leki uspokajające niż mieszkańcy stref umiarkowanych31.

-2. NARKOTYCZNE ŚRODKI PRZECIWBÓLOWE: opium i jego pochodne, petydyna, metadon. Otrzymuje się je z opioidów (morfina, kodeina), na drodze przemian chemicznych cząsteczki morfiny (dimorfina – heroina) oraz drogą syntezy (petydyna, fenta- nyl, pentazocyna, fenoperydyna).

-3. ŚRODKI N EURO LEPTY CZNE, np. dehydrobenzperidol (droperidol). 4. ŚRODKI ANTYCHOL1NERGICZNE: atropina i skopolamina. Dawka 1,5-3,0 mg wystarcza do zablokowania wpływu nerwu błędnego na serce. Połowa tej dawki powoduje zahamowanie sekrecji gruczołów ślinowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>