Kształtowanie środowiska

Kształtowanie środowiska – oddziaływanie człowieka na środowisko, mające na celu uzyskanie efektów społecznych lub gospodarczych z jednoczesnym zachowaniem równowagi przyrodniczej, zwłaszcza zaś warunków do odnawiania się jego zasobów.

Kwaśny opad – efekt zanieczyszczenia powietrza substancjami gazowymi, które w wyniku reakcji z parą wodną i wodą opadów atmosferycznych tworzą kwasy. Główny udział w tworzeniu się kwaśnych opadów mają dwutlenek siarki i tlenek azotu. Kwaśny opad działa niszcząco na rośliny, zwierzęta, obiekty budowlane i zdrowie ludzi.

Liga Ochrony Przyrody (LOP) – najstarsza polska organizacja społeczna wyższej użyteczności, założona w 1928 roku z inicjatywy profesora Władysława Szafera. Jej celem jest popularyzacja idei ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego, a także kształtowanie właściwego stosunku człowieka do przyrody.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>