Krzywa dla różnych ilości dodawanej hemoglobiny

Krzywą można wyznaczyć dla różnych ilości dodawanej hemoglobiny przy znanych wartościach dodawanych zasad (wodorowęglanów). Łącząc punkty przecięcia się tych linii otrzymujemy krzywą, ilustrującą nadmiar lub niedobór zasad w nomogramie Sig- gaarda-Andersena0. *

Pełny wykres (ryc. 7) umożliwia odczytywanie poziomów wodorowęglanów osocza, całkowitych zasad buforujących oraz nadmiaru zasad i Pco2 (p. również rozdz. XXXVIII).

Szczegółowe omówienie analizy równowagi kwasowo-zasadowej mikrotechniką Astru- pa zamieszczono w rozdz. XXXVIII. Wykres C02/wodorowęglany7. Jest to wykres przydatny dla zrozumienia zmian kwasowo-zasadowych zachodzących w organizmie pacjenta. Proste izolinie są wyznaczone dla pH (lub [H+]), (ryc. 8). Dzięki kolejnym oznaczeniom diagram pozwala śledzić stan chorego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>