KRWAWIENIE

żyłę. Odpowiednie miejsca wkłucia: 1) przedramię, 2) grzbiet ręki, 3) przednia powierzchnia stawu łokciowego, 4) przednia powierzchnia stawu nadgarstkowego, 5) żyła odpisz- czelowa, przed kostką przyśrodkową w tym miejscu należy użyć szczególnie ostrej igły, ponieważ skóra jest tu gruba, 6) żyła jarzmowa, 7) żyła podobojczykowa – drogą nakłucia nadobojczyk owego24, 8) u niemowląt żyły na głowie. Częstość powikłań jest mniejsza po wstrzyknięciach w żyły dołu łokciowego niż po podaniu do żył grzbietu ręki25.

KRWAWIENIE WYWOŁANE JEST PRZECINANIEM NACZYŃ KRWIONOŚNYCH! Historia kontrolowanego niedokrwienia podczas operacji. Początkowo stosowano chloro!orrri dla zmniejszenia krwawienia (często bardzo skutecznie). Obecnie zastąpiony on został przez halotan.

Kontrolowana arteriotomia z następczą autotransfuzją krwi1. Prowadzi to do wstrząsu krwotocznego i połączone jest ze zmniejszonym utlenowaniem tkanek i kwasicą metaboliczną. Obecnie nie stosowane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>