Inne przykłady interakcji

Inne przykłady interakcji obejmują następując^ kombinacje: Fenelzyna wchodzi w interakcję z fenylefryną wywołując nadciśnienie insulina z propranololem wywołuje hi- poglikemię prednison wchodzi w interakcję z butobarbitalem, co powoduje osłabienie działania sterydu, inhibitory monoaminooksydazy dają interakcję z tyraminą obecną w czerwonym winie, serze, jogurcie, fasoli i wywarach mięsnych, wywołując przełomy nadciśnieniowe.

Interakcja lekowa jest szczególnie niebezpieczna u chorych leczonych antylcoagulan- tami, lekami przeciwcukrzycowymi, digoksyną, środkami cytotoksycznymi oraz inhibitorami monoaminooksydazy.

W przypadkach wątpliwych najbezpieczniejszym środkiem uspokajającym jest diaze- pam, najlepszym analgetykiem – paracetamol, najbezpieczniejszym środkiem nasennym – nitrazepam.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>