Infradźwięki

Infradźwięki – dźwięki o częstotliwości mniejszej niż 16 Hz i długości fali w powietrzu powyżej 21 m. Niesłyszalne dla człowieka, ale charakteryzujące się dużą uciążliwością i szkodliwością. Rozprzestrzeniają się na duże odległości.

Indeks coli – wskaźnik podający liczbę pałeczek okrężnicy (Escherichia coli) w 1 cm3 wody. Służy do oceny stanu higieniczno-sanitarnego wody.

Industrializacja (uprzemysłowienie) – rozwijanie gospodarki kraju w kierunku przemysłowym, który dominuje nad rolnictwem i innymi działami gospodarki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>