HIPERKAPNIA

HIPERKAPNIA (hiperkarbia) (od greckich słów: hyper – ponad i kapnos – dym): szkodliwe działanie dwutlenku węgla podkreślił Waters8.

Wychwytywanie gazów 5 par anestetycznych Ogólne prawa rządzące dyfuzją, rozpuszczalnością oraz wzajemnymi stosunkami między objętością, ciśnieniem i temperaturą odnoszą się także do gazów i par anestetycznych. Na proces ich wychwytywania przez organizm składają się dwie fazy:

-1. Faza płucna, w której wdychanie par i gazów stopniowo zwiększa ich stężenie w pęcherzykach płucnych i dyfuzję przez błonę pęcherzykową, skąd substancje te dostają się do krążenia płucnego i do krwi tętniczej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>