Herbicydy

Herbicydy stosowane są w rolnictwie do niszczenia chwastów. Występują wśród nich dinitroalkilofenole. Kumulują się w organizmie i ulegają przemianom do aminonitro- i diaminonitropochodnych. Zatrucia przewlekłe charakteryzują się zaburzeniami czynności wątroby. Ogromne znaczenie ma zapobieganie zatruciom. Osoby zatrudnione przy stosowaniu herbicydów powinny znajdować się pod stałą opieką lekarską, a ich czas pracy powinien być ograniczony do kilku godzin. Szczególną uwagę powinno się zwracać na staranne mycie całej skóry. Herbicydy nie powinny być stosowane nawet przy niewielkim ruchu powietrza i gdy temperatura otoczenia przekracza 25°C.

Fungicydy to środki grzybobójcze. Należą do nich m.in. pochodne kwasu ditiokarbaminowego. Osoby narażone na dłuższe przebywanie w atmosferze zapylonej tymi środkami odczuwają mdłości, tracą łaknienie, wymiotują, a z ich ust wydziela się zapach siarkowodoru. Szczury otrzymujące dawkę fungicydów 95 mg/kg w drugim pokoleniu wykazywały bezpłodność. Powstawały u nich także guzy.

W przypadku stosowania tych preparatów w sadownictwie i warzywnictwie bardzo istotną rolę odgrywa ścisłe określenie okresu karencji oraz tolerancji pozostałości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>