Greenpeace

Greenpeace („Zielony Pokój”) – międzynarodowa organizacja ekologiczno-pacyfistyczna zajmująca się ochroną środowiska. Założona w 1971 roku w Kanadzie. Znana z licznych akcji mających na celu ochronę gatunkową zwierząt (m.in. wielorybów, fok) oraz zwracających uwagę na konieczność dostosowania polityki rządów do potrzeb środowiska.

Homeostaza – zdolność organizmu do zachowania stanu względnej równowagi przez odpowiednią koordynację i regulację procesów życiowych, możliwa dzięki istnieniu mechanizmów dostosowawczych, działających na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego. Homeostaza wpływa na zdolność ekosystemów do samooczyszczania się.

Imisja – wielkość stężeń zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (m.in. gazów i pyłów) w określonym miejscu i czasie, wyrażona w jednostkach wagowych na jednostkę objętości powietrza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>