Fizjocenoza

Fizjocenoza – obszar o określonych warunkach fizyczno-geograficznych, w którym obieg energii (powietrza, wody itp.) wynika z zasad fizyki.

Fotosynteza – proces przyswajania (asymilacji) przez rośliny dwutlenku węgla przy zużytkowaniu energii uzyskanej ze światła słonecznego (promieniowania widzialnego lub podczerwonego) i przy współudziale chlorofilu lub bakteriochlorofilu i niektórych barwników należących do karotenoidów.

Flotacja – proces rozdzielania rozdrobnionych mieszanin materiałów stałych, wykorzystujący zjawiska różnej zwilżalności wodą ziarn materiałów rozdzielanych. Prowadzi się w aparatach flotacyjnych (flotownikach).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>