Faza krążeniowa:

-1. RZUT SERCA. W warunkach podstawowych około 70% rzutu serca trafia do mózgu, serca, wątroby i nerek, choć narządy te stanowią tylko ok. 7% całkowitej masy ciała. Około 14% rzutu doprowadzone zostaje do mózgu, który stanowi ok. 2,2% masy ciała. Jak widać, w czasie indukcji stosunkowo duża część rzutu dostaje się do mózgu.

W stanach wysiłku mięśniowego, stresu, lęku, niedoczynności tarczycy warunki różnią się od podstawowych. Mózg otrzymuje wówczas mniejszą część rzutu i anestezja następuje później. Natomiast we wstrząsie, odwodnieniu itp. upośledzone jest krą

żenie obwodowe. Mózg otrzymuje wówczas większą część rzutu serca i indukcja następuje szybko. 2. PRZEPŁYW MÓZGOWY. Wpływają nań następujące czynniki:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>