FARMAKOLOGIA:

a. Działa na ból podobnie jak morfina, z siłą V8-J/io- Okres analgezji trwa krócej niż po morfinie. Uśmierza większość bólów, szczególnie związanych ze skurczami mięśni gładkich, z wyjątkiem kolki żółciowej. Powoduje senność, ale pewne działanie eufory- zujące i zaburzenia pamięci sprawiają, że nie jest to najlepszy środek dla celów premedykacji01. Niepewny w działaniu. Wpływa depresyjnie na ośrodek oddechowy i odruch kaszlu. Wykazuje miejscowe działanie znieczulające. Nie działa na ciało rzęskowe ani tęczówkę. Podwyższa ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego. Może po- wodowąć lekozależność.

b. Wykazuje bezpośrednie działanie papawerynopodobne na błonę mięśniową oskrze- lików, jelit, moczowodów i tętnic. Roztwór wodny podany dożylnie rozszerza naczynia krwionośne. Może spowodować spadek ciśnienia. Często stosowany w celu rozszerzenia oskrzeli. Wywołuje skurcz zwieracza bańki wątrobowo-trzustkowej (Oddiego), czemu można przeciwdziałać, podając azotan amylu, nitroglicerynę, adrenalinę lub ami- nofilinę (atropina i papaweryna nie są skuteczne). Obniża napięcie i amplitudę skurczów moczowodów. Nie powoduje zaparć.

c. Działa atropinopodobnie na zakończenia cholinergiczne, wywołując suchość w jamie ustnej i depresję cholinergicznego unerwienia mięśni gładkich. d. Może uwalniać z tkanek histaminę powodując typową triadę, z występowaniem bąbli pokrzywkowych nad żyłami, do których został wstrzyknięty, oraz lekkimi lub poważniejszymi cechami zapaści. Wykazuje także działanie przeciwhistaminowe.

e. Niekiedy występują objawy uboczne w postaci wzmożonej potliwości, spadku ciśnienia, zawrotów głowy i mrowienia kończyn. Nudności pooperacyjne występują wcześniej niż po morfinie02 i mają większe nasilenie po dożylnej iniekcji petydyny. Podobnie jak morfina może powodować spadek ciśnienia, szczególnie u pacjentów z uniesioną głową lub przy nagłych ruchach. Może zwiększać występowanie pooperacyjnych nudności i wymiotów. Działaniu temu zapobiega atropina lub skopolamina68. Z powodu depresyjnego działania na układ krążenia raczej nie należy stosować petydyny u pacjentów po zawale serca64.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>