Farmakologia:

KRĄŻENIE. W ciągu pierwszych 30 minut ciśnienie krwi obniża się, a potem stopniowo wraca do normy jest to skutek depresji ośrodka naczynioruchowego w rdzeniu przedłużonym i zwiotczenia błony mięśniowej mniejszych naczyń. Duże dawki działają depresyjnie na mięsień sercowy. Ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego ulega podwyższeniu101. /

ODDYCHANIE. Jest osłabione. Przedawkowanie prowadzi do porażenia ośrodka oddechowego. Jest to duża groźba przy stosowaniu brometolu. Zwiotczenie żwaczy może upośledzać drożność dróg oddechowych.

METABOLIZM. Temperatura ciała ulega obniżeniu. Nieznacznie podwyższa się poziom cukru we krwi. Dochodzi do zwolnienia podstawowej przemiany materii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>