Etykietka identyfikacyjna

Zalecane jest wiązanie etykietki identyfikacyjnej wokół nadgarstka lub na szyi. Informacja ta powinna zawierać pełne nazwisko chorego oraz numer historii choroby. W razie potrzeby można zaznaczyć niezmywalnym atramentem stronę operacji, odpowiedni palec itp.

W Wielkiej Brytanii od 1 I 1970 r. osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, sama decyduje o poddaniu się operacji, leczeniu łub zabiegowi stomatologicznemu zgoda rodziców nie jest wymagana.

Mimo ostrych wskazań do operacji należy w miarę możności odczekać na opróżnienie żołądka, ponieważ jest ono zwolnione po wypadkach, po porodzie, u chorych wylęknionych. Czasem dla poprawy stanu chorego niezbędne jest podjęcie postępowania wzmacniającego, np. zastosowanie wlewu dożylnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>