Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany (efekt szklarniowy) – zaburzenia bilansu cieplnego Ziemi wywołane głównie zmianami zawartości gazów cieplarnianych w składzie atmosfery i częściowo troposfery (szczególnie dwutlenku węgla, absorbującego promieniowanie podczerwone emitowane z powierzchni Ziemi).

Ekologia – szeroka dziedzina z pogranicza nauk przyrodniczych i nauki o Ziemi, zajmująca się wzajemnymi zależnościami między organizmami oraz między organizmami a środowiskiem abiotycznym. Termin, pochodzący z greckiego oikos (dom, miejsce zamieszkania, środowisko) i logos (nauka) wprowadził Haeckel w 1969 roku. Terminu tego powszechnie używa się analizując stosunek istot żywych do ich otoczenia – środowiska.

Ekorozwój – rozwój cywilizacji ludzkiej zgodny z prawami ekologicznymi. Termin ten przyjęto na II Sesji Rady Zarządzającej Programu ONZ do Spraw Środowiska, która odbyła się w dniach od 19 IV do

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>