Działania edukacyjne

i wdrażają edukację w szkołach, pomagają w rozwijaniu zdolności dzieci i młodzieży oraz kształtują zainteresowania. Edukacja środowiskowa uwzględniana w pro-gramach nauczania wszystkich kierunków studiów pomaga w kształceniu przyszłych decydentów różnego szczebla, którzy w pozytywny sposób mogą wpływać na jakość środowiska i poziom przyszłego życia. Dotyczy to szczególnie inżynierów, rolników przygotowanych do kształtowania obszarów wiejskich zgodnie z uwarunkowaniami przyrodniczymi, ekonomistów, uwzględniających problemy ekologiczne w procesie transformacji gospodarki polskiej oraz lekarzy, interesujących się w codziennej praktyce zawodowej środowiskiem, w którym przebywa ich pacjent. Uzupełnieniem edukacji jest doskonalenie zawodowe na studiach podyplomowych, kursach i seminariach, które ma duże znaczenie dla podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Działania edukacyjne prowadzą do przekonania społeczeństwa o równorzędności celów społecznych i ekologicznych. Ich efekty zależą nie tylko od szkoły czy uczelni, ale także od społecznego zainteresowania problematyką środowiska, upowszechnianą przez przedstawicieli różnych dziedzin nauki, twórców kultury, przedstawicieli służb ochrony środowiska, działaczy oświatowych i społecznych.

Pierwszoplanową rolę w kształtowaniu nowego, pozytywnego podejścia do spraw środowiska odgrywają konkretne, przemyślane decyzje gospodarcze, zmierzające do racjonalnego wykorzystywania zasobów środowiskowych, skutecznego przeciw-działania marnotrawstwu oraz wprowadzania nowych, bezodpadowych technologii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>