Dolomit

Dolomit, CaMg (C03), – rozpowszechniony materiał skałotwórczy występujący w skałach osadowych, a także nazwa skały osadowej złożonej głównie z dolomitu. Stosowany w postaci mielonej jako nawóz oraz naturalne źródło magnezu dla ludzi i zwierząt.

Dziura ozonowa – ubytek w ozonosferze powstały w wyniku działania niektórych gazów (np. freonów, halonów itp.). Dziura ozonowa zwiększa ilość promieniowania nadfioletowego docierającego do powierzchni Ziemi, które może wywołać liczne schorzenia (np. raka skóry).

Edukacja środowiskowa – proces wychowania, w wyniku którego następuje wzrost świadomości ekologicznej, mogącej zagwarantować poszanowanie i ochronę środowiska przyrodniczego oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>