Dolargan

W r. 1939 Niemcy, Scheumann i Eisleb, poszukując środka, który zastąpiłby atropinę, uzyskali drogą syntezy petydynę (dolantynę, dolargan). Po raz pierwszy zastosował ją w premedykacji Schlungbaum2,1. W USA zaczęto używać petydyny w premedykacji od r. 194525.

(Patrz także: Duncum Barbara M., The Development ot Inhalation Anaesthesia, 1947, London: Oxford Univ. Press Shearer W., Br. J. Anaesth., 1960, 32, 554 Ibid., 1961, 33, 219).

Premedykacja. Termin ten po raz pierwszy został użyty w r. 1920. Zadaniem jej jest podanie leków ułatwiających indukcję, utrzymanie anestezji oraz odzyskanie przytomności po operacji. Obecnie domięśniowe podawanie leków uspokajających i wysuszających, stosowane przez dziesiątki lat, zaczyna być kwestionowane26. Nasuwają się następujące wątpliwości: 1) niepokój nie zawsze udaje się złagodzić, senność zaś nie oznacza jego zmniejszenia 2) część pacjentów odczuwa tylko nieznacznego stopnia niepokój podczas indukcji do anestezji, opioidy natomiast uznane są przez niektórych za zbyt toksyczne, by uzasadnić tak powszechne ich stosowanie27. Podanie środków wysuszających nie zawsze jest uzasadnione, a może wywoływać niepożądane objawy uboczne28.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>