Dodatkowa osoba

Dodatkowa osoba, zaaprobowana przez rodzącą i w opinii położnej nadająca się tego celu, jest obecna w czasie przeprowadzania analgezji, stanowiąc pomoc dla ożnej.

.ada Położnych zatwierdziła następujące aparaty do użytku położnych: – Entonox do analgezji gotową mieszaniną podtlenku azotu i tlenu w równym stoku,’

– automatyczny inhalator do trójchloroetylenu Emotril (0,5 lub 0,35% w powietrzu) – inhalator do trójchloroetylenu Tecota Mark 6 (0,5 lub 0,35% w powietrzu)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>