Dewastacja

Dewastacja – całkowite zniszczenie, spustoszenie lub zrujnowanie czegoś, np. dewastacja środowiska. Dioksyna – skrócona nazwa skomplikowanego związku chemicznego, zawierającego m.in. chlor

1 pochodne benzenu. Ma działanie bardzo silnie rakotwórcze i śmiercionośne. Stosowana m.in. w produkcji preparatów chwastobójczych.

Dni Ochrony Przyrody – okres od 1 do 31 października każdego roku, poświęcony szczególnej intensyfikacji działań na rzecz środowiska przyrodniczego oraz upowszechniania wiedzy sozologicznej w społeczeństwie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>