Degradacja środowiska

Degradacja środowiska – proces zmniejszenia wartości, jakości lub roli środowiska przyrodniczego, spowodowany czynnikami naturalnymi (np. powódź, wybuch wulkanu) lub działalnością człowieka.

Dehumanizacja (odczłowieczenie) – ogół procesów i zjawisk w układzie stosunków społecznych, charakteryzujący się zatraceniem wartości humanistycznych, a nawet humanitarnych.

Detergenty – syntetyczne związki powierzchniowo czynne występujące m.in. w środkach piorących, nieobojętne dla zdrowia, m.in. mogą wywoływać alergie, niektóre z nich mogą być rakotwórcze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>