Dawka LDS

Dawka LDS(I – dawka promieniowania, która w ciągu 30 dni po ostrej ekspozycji całego ciała powoduje śmierć połowy (50%) osobników napromieniowanych.

Dawka toksyczna DT (dosis toxica) – ilość środka trującego pochłonięta przez żywy organizm, przypadająca na jednostkę jego masy i będąca miarą stopnia porażenia.

DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane) – środek owadobójczy o wysokiej szkodliwości dla organizmów zwierzęcych i roślinnych ze względu na dużą zdolność akumulacji w organizmach żywych. Posiada długi okres rozpadu. Mimo zakazu jego produkcji i stosowania można go jeszcze spotkać na całej kuli ziemskiej, szczególnie w wodach i glebach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>