CZYNNIKI PSYCHOLOGICZNE

-6. CZYNNIKI PSYCHOLOGICZNE. Niektórzy chorzy odczuwają lęk przed anestezją lub określonymi metodami anestezjologicznymi (maska twarzowa, znieczulenie lędźwiowe). Nawet krótka rozmowa z takimi pacjentami jest bardzo cenna i często pomaga osobom wahającym się podjąć decyzję o poddaniu się operacji. Należy unikać stosowania niepożądanej przez chorego metody anestezji.

Dodatkową korzyścią z dokładnie przeprowadzonego badania przed operacją jest wiara i pewność siebie anestezjologa podczas ewentualnej rozprawy sądowej, wszczętej przez pacjenta po operacji. „Przeznaczeniem tych, którzy działają w gorszych rejonach życia, jest być wystawionym na krytykę bez nadziei pochwały, zhańbionym za błąd, ukaranym za niedopatrzenie, podczas gdy sukces pozostanie niedoceniony, a starania bez nagrody” (Dr Samuel Johnson)2*. Pomiędzy tymi nieszczęśnikami znajduje się anestezjolog, który musi się asekurować na wszystkie możliwe sposoby.

Przygotowanie przed operacyjne. Chory powinien zjawić się w szpitalu na dzień lub dwa przed planowaną operacją. Anestezjolog ma wówczas okazję sprawdzić jego dane z poradni i zaobserwować zmiany w jego stanie zdrowia. Jeżeli chory nie bywał w poradni, w szpitalu należy skompletować historię choroby i przeprowadzić odpowiednie badania. Podczas wizyty anestezjolog powinien sprawdzić wyniki badań lalDoratoryj- nych oraz, jeśli jest to wskazane, zlecić próbę krzyżową krwi. Można wówczas zlecić także leki uspokajające i inne potrzebne przed anestezją.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>