Czynniki fizyczne:

a. CIŚNIENIE NASYCONEJ PARY. Przy niskim ciśnieniu nasyconych par niemożliwe jest otrzymanie wysokiego stężenia podczas inhalacji. Tak więc, mimo że metoksyfluran jest najsilniejszym środkiem w odniesieniu do najmniejszego stężenia pęcherzykowego koniecznego do uzyskania anestezji, niskie ciśnienie jego par sprawia, że indukcja jest powolna.

b. WSPÓŁCZYNNIK ROZDZIAŁU KREW/GAZ. Przy niskiej jego wartości każda zmiana stężenia wdychanego gazu powoduje szybką zmianę stężenia w powietrzu pęcherzykowym, a zatem i we krwi. Anestezja pogłębia się wówczas szybko –• środek jest klinicznie silny.

-3. Farmakologia. Gdy dochodzi do zatrzymania oddechu lub kurczu krtani przez środek drażniący albo gdy anestetyk powoduje znaczną depresję oddychania, równowaga pęcherzykowa następuje później,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>