Czarnobyl

Czarnobyl – miasto na Ukrainie, gdzie w wyniku awarii elektrowni jądrowej 26.04.1986 roku doszło do niezwykle tragicznego w skutkach skażenia promieniotwórczego. Wskutek bezpośredniego promieniowania zmarło kilkadziesiąt osób. Z rejonu elektrowni wysiedlono ponad 130 tys. ludzi. Skutki ekologiczne awarii w Czarnobylu nie są jeszcze do końca znane. Mogą się ujawnić po kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu latach (wzrost zachorowalności na nowotwory, niekorzystne zmiany genetyczne).

Czerwona Księga – zestawienie wymierających gatunków roślin i zwierząt publikowane przez Komisję Ochrony Gatunków Wymierających Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów od 1966 roku.

Czysta produkcja – systemy produkcyjne lub przemysłowe eliminujące szkodliwe emisje i wytwarzanie niebezpiecznych odpadów, produktów itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>