CIŚNIENIE PARCJALNE ANESTETYKU

-4. CIŚNIENIE PARCJALNE ANESTETYKU WE KRWI POWRACAJĄCEJ DO PŁUC. Prężność środka znieczulającego w powracającej krwi żylnej, a zatem i krwi tętniczej płucnej zależy od jego redystrybucji w fazie krążeniowej. Wysoka jego prężność we krwi tętniczej zwiększa stężenie w pęcherzykach. Ma to miejsce, gdy redystrybucja w innych tkankach jest zwolniona (np. wstrząs) i kiedy dochodzi do całkowitego nasycenia organizmu.

-5. PRZEPŁYW PŁUCNY. Krew odprowadza środek anestetyczny z płuc. Jest to uwarunkowane rzutem serca, z wyjątkiem pewnych wrodzonych wad serca, naczyniaka płuc itp.

-6. BŁONA PĘCHERZYKOWA. W stanie zdrowia nie jest ona czynnikiem ograniczającym. Choroby takie, jak obrzęk płuc lub ich zwłóknienie utrudniają dyfuzję.

-7. STOSUNEK WENTYLACJI DO PERFUZJI. Poważne zaburzenia tego stosunku mogą opóźniać wychwytywanie środków anestetycznych.

-8. EFEKT KOJARZENIA DWÓCH GAZÓW. Przyswajanie jednego środka anestetycznego można przyspieszyć, podając go wraz z wysokim stężeniem innego (np. halotan z podtlenkiem azotu)4. Szybka absorpcja drugiego gazu ma wpływ na zwiększenie stężenia pęcherzykowego pierwszego środka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>