CIEPŁO

Jedna kaloria podwyższa temperaturę 1 g wody o 1°C. Ciepło właściwe jest to ilość ciepła potrzebna do podwyższenia temperatury 1 g substancji o 1°C. Ciepło rozprowadzane jest przez przewodzenie, unoszenie, promieniowanie, parowanie oraz wprowadzanie do organizmu ciepłych lub zimnych płynów.

Ciepło utajone parowania określa ilość ciepła potrzebną do zamiany 1 g substancji płynnej w parę bez zmiany temperatury. Ciepło utajone topnienia oznacza ilość ciepła potrzebną do zamienienia 1 g substancji stałej w płynną bez zmiany temperatury.

ELEKTRYCZNOŚĆ Przepływ prądu można porównać z przepływem cieczy. Jeden kulomb stanowi ładunek elektryczny przenoszony przez prąd o natężeniu 1 ampera w ciągu 1 sekundy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>