Chlorowodorek metadonu

Chlorowodorek metadonu (Physeptone, Amidone, Dolophine, Miadone, Adanon, Bu- talgin). Uzyskany przez ten sam zespół farmakologów niemieckich, którzy opisali pe- tydynę86. Jest to chlorowodorek d-l-6-dwumetylamino-4 : 4-dwufenylo-heptanu-3-l. Postać lewoskrętna bardziej aktywna niż prawoskrętna. Środek przeciwbólowy o działaniu podobnym do morfiny, stosowany doustnie lub w iniekcjach. Jest słabym lekiem

uspokajającym. Mało przydatny w premedykacji, z wyjątkiem silnego bólu. Bardzo przydatny w łagodzeniu bólu pooperacyjnego, bolesnego miesiączkowania, bolesnych skurczów szyi pęcherza moczowego, kołki nerkowej, kaszlu itp. W miarę stosowania dochodzi do zwiększonej tolerancji i lekozależności. Zwalnia czynność serca, rozszerza naczynia krwionośne, powoduje spadek ciśnienia. Działa rozkurczowo podobnie do petydyny. Przydatny w zwalczaniu bólów w porażennej niedrożności jelit, ponieważ nie wywołuje spastycznego ich porażenia jak morfina. Nie zwiększa napięcia zwieracza bańki wątrobowo-trzustkowej, dzięki czemu ma zastosowanie jako przeciwbólowy lek przed- i pooperacyjny w chorobach dróg żółciowych. Podobnie jak w przypadku morfiny i petydyny, jego działanie uboczne jest silniejsze u pacjentów chodzących niż u unieruchomionych. Powoduje mniejsze zwężenie źrenic niż morfina. Nie wywołuje zaparć. Jest słabym środkiem znieczulającym miejscowo i przeciwhistaminowym. Stosowany u pacjentów z morfinozależnością. Wydalany częściowo przez nerki, częściowo drogą układu pokarmowego. Silnie hamuje oddychanie płodu. Dawka podobna do morfiny – 5-10 mg. Stosowany również jako środek przeciwkaszlowy w tabletkach do ssania po 2,5 mg.

Bromowodorek fenazocyny (Narphen, bromowodorek prinadolu, Xenagol). Jest to bromowodorek 2’-hydroksy-5,9-dwumetylo-2-fenetylo-6,7-benzomorfanu. Środek przeciwbólowy uzyskany drogą syntezy chemicznej w r. 195787. W anestezjologii stosowany w zastępstwie petydyny88. Dawka 3 mg jest równoważna 10 mg morfiny89. Nie podnosi ciśnienia w drogach żółciowych, nie zwęża oskrzeli. Nie należy go stosować w położnictwie z powodu silnego działania depresyjnego na oddychanie płodu. Może być niebezpieczny u pacjentów otrzymujących inhibitory monoaminooksydazy. Stosowany doustnie w dawce 5 mg. Może powodować lekozależność. Depresję oddychania można znieść, podając leki działające swoiście antagonistycznie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>