Chloroaminowanie

Chloroaminowanie – odkażanie wody przeznaczonej do picia chloraminą z dodatkiem amoniaku lub jego soli. Chlorowcopochodne węglowodorów – chemiczne związki organiczne halogenów (fluoru, chloru, bromu, jodu, m.in. chlorek węgla, bromek metylu, chlorek metylu, jodek metylu, trójchloroetylen – TRI, trójchloroetan, trihalometany (bromoform, chloroform itp.), stosowane m.in. do produkcji środków czyszczących, piorących, odkażających, antystetycznych oraz przy produkcji gaśnic. Mogą powstawać także w trakcie chlorowania wody pitnej. Na ogół są silnie toksyczne dla środowiska, ponadto wykazują działanie rakotwórcze.

Choroba wibracyjna – choroba zawodowa spowodowana działaniem na człowieka drgań mechanicznych o częstotliwości powyżej 35 herców (Hz). Najczęściej atakuje pracowników posługujących się młotami pneumatycznymi.

Choroby cywilizacyjne – choroby wywołane rozwojem cywilizacji (industrializacją, urbanizacją, mechanizacją, motoryzacją, chemizacją itp.). Zalicza się do nich wypadki drogowe, wypadki przy pracy, zatrucia przemysłowe, alergie, pylice, nerwice, choroby nowotworowe, skażenia substancjami chemicznymi itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>