BZT — patrz Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu.

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) – instytucja powołana w 1957 roku w Warszawie w celu prowadzenia kontroli m.in. napromieniowania pracowników zatrudnionych w zakładach stosujących izotopy promieniotwórcze, narażonych na skażenia promieniotwórcze środowiska, a także w celu dozoru aparatury dozymetrycznej.

Centrum Monitoringu Ochrony Przyrody – placówka w Cambridge, dysponująca uznanym na świecie bankiem danych o światowych zasobach biologicznych.

Centrum Ochrony Środowiska (COS) – placówka powołana w 1973 roku pod auspicjami ONZ, z siedzibą w Katowicach. Prowadzi prace naukowo-badawcze i technologiczne. Celem jej jest opracowanie modelu środowiska w wielkich aglomeracjach przemysłowych i miejskich (ochrona wody

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>