Bufory zasadowe

Bufory zasadowe. Wodorowęglany są najważniejszymi buforami krwi w odniesieniu do równowagi kwasowo-zasadowej. Przy oznaczaniu przemiany kwasowo-zasa- dowej należy mieć na uwadze zależność stężenia buforów zasadowych od Pco2.

Nadmiar zasad jest to nadmiar stałych kwasów lub zasad w mmol na litr krwi. Jest to ilość kwasu lub zasady (w mmol na litr), która potrzebna jest do miareczkowania dla uzyskania powrotu pH do 7,40, przy Po, 40 mm Hg (5,3 kPa), w temperaturze 38°C. Umownie nadmiar kwasów (niedobór zasad) określa się jako ujemny nadmiar zasad.

Metody ekwilibracji. In vitro krew zobojętniana jest mieszaniną gazu o Pco,równym 40 mm Hg (5,3 kPa), a następnie oznacza się wodorowęglany. Standardowe wodorowęglany to ich stężenie w osoczu przy Pco2 40 mm Hg i pełnym nasyceniu hemoglobiny, w temperaturze 38°C. Nie dają one jednak informacji

One comment to Bufory zasadowe

  • junak88  says:

    kwasy, zasady, tfu chemia 🙂

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>