Budowa chemiczna

-4. Budowa chemiczna. Siła działania środka, podobnie jak inne jegc właściwości farmakologiczne, często ulega zmianie po podstawieniu jednego atomu w cząsteczce innym. Na przykład w pochodnych metanu uzyskano zwiększenie skuteczności działania podstawiając atom chloru w miejsce fluoru.

Teoretyczne rozważania na temat idealnej wziewnej mieszaniny anestetycznej przedstawił Artusio w Clinical Anesthesia – Halogenated Anesthetics (red. Artusio J. F.), 1/1963, rozdz. I. Oxford: Blackwell.

LECZENIE. Niektóre formy leczenia można zastosować już w poradni: 1. LECZENIE STOMATOLOGICZNE. Chorego należy skierować do lekarza stomatologa. 2. LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI14. Rozpoczynając leczenie niedokrwistości przed przyjęciem do szpitala, możemy zaoszczędzić wiele cennego czasu. W większości przypadków wystarczające jest podawanie żelaza drogą doustną, jednakże przy złej tolerancji lub zbyt krótkim czasie poprzedzającym operację, wskazane jest podanie żelaza domięśniowo, np. koloidalny roztwór żelaza w dekstranie (Imferon) 2 razy w tygodniu po 250 mg.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>