BROMETOL (AVERTIN, TRIBROMETHANOL)

Alkohol trójbromoetylowy, CBr3CH2OH. Otrzymany syntetycznie przez Willstaettera i Duisberga w r, 1923. Zastosowany po raz pierwszy jako jedyny anestetyk w r. 1927 przez Otto Butzengeigera i Fritza Eicholtza (1889-1918). Sporadycznie stosowany do uśpienia podstawowego, wymaga jednak dodania innych środków anestetycznych. Obecnie rzadko stosowany.

Właściwości. Biały, krystaliczny proszek, o temperaturze topnienia 80°C. Sprzedawany w postaci rozpuszczonej w wodzianie amylenu 1 ml roztworu zawiera 1 g brome-

tolu. Rozkłada się pod wpływem działania światła, temperatury przekraczającej 70°C craz przy dłuższym przechowywaniu roztworu wodnego. Wodzian amylenu (CH3)2C(OH)C2H5 jest sam środkiem anestetycznym i został opisany przez Johna Snowa w r. 1956. Jest substancją lotną i poddany działaniu powietrza może wyparować. Dostępny w 100 ml pojemnikach z dodatkiem 10 ml czerwieni Kongo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>