Bonitacja

Bonitacja – ocena jakości i klasyfikacja stosowana głównie w rolnictwie (np. oznaczanie klasy gleby) i leśnictwie (ocena drzewostanu lub siedliska), przez porównanie z przeciętną wartością użytków tego samego rodzaju (mapa bonitacyjna).

Building Sickness Syndrome – termin używany w Europie Zachodniej dla określenia zespołu chorób związanych z przebywaniem w niezdrowych pomieszczeniach, do których budowy i wykończenia użyto szkodliwych materiałów budowlanych (azbest), farb, lakierów itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>