Bladość

W nieodwracalnym wstrząsie może występować przekrwienie i krwotoczna martwica błony śluzowej jelita cienkiego. Endotoksyny bakteryjne mogą odgrywać pewną rolę w powstaniu zespołu.

To, co poprzednio nazwano pierwszym okresem wstrząsu, jest obecnie określane mianem zapaści wazowagalnej (vasovagal collapse), charakteryzującej się wolnym tętnem, w przeciwieństwie do tachykardii, związanej z prawdziwym wstrząsem (II okres wstrząsu).

Objawy. Bladość – najlepiej widoczna na twarzy zimna i wilgotna skóra – najlepiej widoczna na kończynach przyspieszone- i źle napięte tętno spadające napięcie ciśnienia tętna (spadek ciśnienia tętniczego występuje później) zapadnięcie żył powierzchniowych spowodowane kompensacyjnym obkurczeniem naczyń obwodowych diureza mniejsza niż 10-30 ml na godzinę sinica warg i łożysk paznokci wolny i płytki oddech pragnienie wymioty niepokój apatia obniżenie temperatury lęk senność

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>